Anne-Marie van Dolder, geboren 1965Ik heb lange tijd, tot april 2014, als hulpverlener en leidinggevende in de Jeugdzorg en in de Geestelijke Gezondheidszorg gewerkt. Nadat ik zelf een therapietraject had afgerond, ontstond er bij mij een verlangen om als coach en therapeut te gaan werken. Voor mij een belangrijk moment om op werkvlak het roer om te gooien. Deze beslissing heeft mij veel gebracht, niet alleen op werkgebied, maar heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik kijk dan ook met trots terug op deze periode in mijn leven.

Ik heb sinds 2007een Post HBO Opleiding Coaching gevolgd en aansluitend de vier jarige opleiding tot Gestalttherapeut bij de Nederlandse Stichting Gestalt ( NSG) in 2011 afgerond. Ik werk inmiddels 2 dagen als praktijkmanager in een Gezondheidscentrum en de overige dagen werk ik in mijn eigen praktijk. Tevens ben ik werkzaam als trainer bij de Nederlandse Stichting Gestalt ( www.nsgestalt.nl )


Wat kunt u van mij verwachten?


Ik heb mij, mede door mijn werkervaring in de Jeugdzorg en Kinder- en Jeugdpsychiatrie , gespecialiseerd in hoe ervaringen vanuit het verleden ( o.a. opvoedingervaringen, trauma’s) van invloed kunnen zijn op hoe we nu het contact aangaan met onze omgeving. De wijze waarop ieder mens is opgegroeid is immers van grote invloed op hoe we in het hier en nu met dagelijkse situaties omgaan.
Wie we zijn, wat we willen en wat we ervaren in relaties, met vrienden, familie en werk, vindt altijd plaats in relatie met onze omgeving. Ik besteed aandacht aan deze ervaringen uit het verleden, maar kijk vooral samen met jou hoe deze ervaringen in het hier en nu doorwerken, we onderzoeken wat helpende en belemmerende patronen zijn.
Mijn werkstijl kenmerkt zich door zowel zorgvuldigheid en acceptatie, maar ook door je uit te nodigen om met nieuw gedrag en nieuwe ervaringen te oefenen.


Ik ben als Gestalttherapeut aangesloten bij de beroepsvereniging NVAGT ( www.nvagt-gestalt.org), EAGT ( www.eagt.org ) en de koepelorganisatie RBCZ ( www.rbcz.nl )

Samen met mijn collega Gestalttherapeut en Cesartherapeut Heidi van der Ree ( www.praktijkpeijnenburgh.nl ) geef ik relatietherapie in Soest. Ook bieden wij regelmatig trainingen aan op het gebied van intimiteit, seksualiteit en relaties.

CONTACT

Adres
Paltrokmolen 47
1823 GV Alkmaar
Contact
avandolder@planet.nl
06-51121353
Overig
KvK 057492718
BANK IBAN 7634514532
Stacks Image 440